รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำมันมะร้าวสกัดเย็น สำหรับสปา

น้ำมันมะร้าวสกัดเย็น สำหรับสปา

น้ำมันมะร้าวสกัดเย็น สำหรับสปา

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเพชรบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
100.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปสมุนไพร

122 หมุ่ที่ 7 ชุมชนดอนยี่หรม ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130

ติดต่อ : นางกมลนันท์ ศรีสว

โทร : 08-6108-6668, 032-786026

วันที่แก้ไข : 11 เม.ย. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปสมุนไพร