รายละเอียดสินค้าโอทอป

สไปรูลิน่า (ผง)

สไปรูลิน่า (ผง)

สไปรูลิน่า (ผง)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสตูล
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยเขาจีน

79 หมู่ที่ 4 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160

ติดต่อ :

โทร : 08 7397 5077

วันที่แก้ไข : 26 เม.ย. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยเขาจีน