รายละเอียดสินค้าโอทอป

ส้มโอขาวใหญ่ปลอดสารพิษ

ส้มโอขาวใหญ่ปลอดสารพิษ
  • รหัสสินค้า : 750309-SH003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ส้มโอขาวใหญ่ปลอดสารพิษ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสมุทรสงคราม
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางแคสามัคคี

50/2 ม.3 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

ติดต่อ :

โทร : 087-4167055

วันที่แก้ไข : 2 พ.ค 2560

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางแคสามัคคี