รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระเป๋าผักตบชวา

กระเป๋าผักตบชวา

กระเป๋าผักตบชวา

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพะเยา
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
1200.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีผาช้างมูบผักตบชวา

29 ม.1 ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 65000

ติดต่อ :

โทร : 084-6874593

วันที่แก้ไข : 8 พ.ค 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีผาช้างมูบผักตบชวา