รายละเอียดสินค้าโอทอป

สับปะรดกวน

สับปะรดกวน
  • รหัสสินค้า : 960506-A004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

สับปะรดกวน

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนราธิวาส
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
35.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตรบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 5

77 หมู่ที่ 9 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ติดต่อ : นางสมศรี แต่งศรี

โทร : 089-5972646 073-591394,073-591034

วันที่แก้ไข : 12 พ.ค 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตรบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 5