รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมปังหน้ากระเทียม

ขนมปังหน้ากระเทียม
  • รหัสสินค้า : 961101-D004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมปังหน้ากระเทียม

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนราธิวาส
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
25.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านชุมชนโคกปริเม็ง

15 ม.1 ซอยโคกปริเม็ง 1 ถนนจารุเสถียร ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140

ติดต่อ :

โทร : 086-9676895

วันที่แก้ไข : 15 พ.ค 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านชุมชนโคกปริเม็ง