รายละเอียดสินค้าโอทอป

สร้อยกะลาลายนกยูงรำแพน

สร้อยกะลาลายนกยูงรำแพน

สร้อยกะลาลายนกยูงรำแพน

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
2500.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กะลาดูดี เชียงใหม่

279 สันปูเลย หมู่ 2 เชียงใหม่ - ฮอด ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

ติดต่อ : นางยุพาพร ว่องวิกย์การ

โทร : 08-1951-1135

วันที่แก้ไข : 19 พ.ค 2560

สินค้าโอทอป กะลาดูดี เชียงใหม่