รายละเอียดสินค้าโอทอป

ตะกร้าจากสมุดโทรศัพท์

ตะกร้าจากสมุดโทรศัพท์

ตะกร้าจากสมุดโทรศัพท์

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสุโขทัย
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
350.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตะกร้าสมุดโทรศัพท์

286 แม่ทุเลา หมู่ 2 ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64230

ติดต่อ : กลุ่มวิสาหกิจชุมช

โทร : 08-6206-3405

วันที่แก้ไข : 19 พ.ค 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตะกร้าสมุดโทรศัพท์