รายละเอียดสินค้าโอทอป

โถดินเผาหุ้มผ้าทอมือ

โถดินเผาหุ้มผ้าทอมือ

โถดินเผาหุ้มผ้าทอมือ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุทัยธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
650.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปผ้าทอ

227-228 หมู่ 6 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140

ติดต่อ : นางนาฎน้อย เชื้อฉำหลวง

โทร : 084 3757917, 0-5653-9558

วันที่แก้ไข : 22 พ.ค 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปผ้าทอ