รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระเป๋าผักตบชวา

กระเป๋าผักตบชวา

กระเป๋าผักตบชวา

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพิจิตร
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
400.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวาบ้านวังหลุม

3 หมู่ 3 บ้านวังหลุม ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66150

ติดต่อ :

โทร : 056-845934

อีเมล: bangorndolsa@yahoo.com

วันที่แก้ไข : 29 พ.ค 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวาบ้านวังหลุม