รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อผ้าฝ้าย

เสื้อผ้าฝ้าย

เสื้อผ้าฝ้าย

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพะเยา
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
590.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

จุรีพร ผ้าฝ้าย

15 หมู่ที่ 2 ถนนเชียงคำ-เชียงราย ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 56110

ติดต่อ : นางจุรีพร ดวงประ

โทร : 085-0386972

วันที่แก้ไข : 29 พ.ค 2560

สินค้าโอทอป จุรีพร ผ้าฝ้าย