รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าทอมัดหมี่ไหมประดิษฐ์

ผ้าทอมัดหมี่ไหมประดิษฐ์

ผ้าทอมัดหมี่ไหมประดิษฐ์

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพิษณุโลก
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
600.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าตำบลป่าแดง

40/2 หมู่ 8 บ้านนาเมือง ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170

ติดต่อ : นางสิงห์ จันทะคุณ

โทร : 055 381254, 092-1895154

วันที่แก้ไข : 30 พ.ค 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าตำบลป่าแดง