รายละเอียดสินค้าโอทอป

กางเกงสี่ส่วน

กางเกงสี่ส่วน

กางเกงสี่ส่วน

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแพร่
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
250.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า

202 หมู่ 5 บ้านร่องฟอง ตำบลร่องฟอง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000

ติดต่อ : นายอนุชิต เหมืองอุ่น

โทร : 081 403 1054, 086 4302905

วันที่แก้ไข : 30 พ.ค 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า