รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อหม้อห้อม

เสื้อหม้อห้อม

เสื้อหม้อห้อม

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแพร่
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
1500.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ร้านประดิษฐ์หม้อฮ้อม

96 ทุ่งโฮ้งเหนือ หมู่ 2 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000

ติดต่อ : นางจิราพร วงค์เหล่า

โทร : 08-9711-6825

อีเมล: Conan_BBZ@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 30 พ.ค 2560

สินค้าโอทอป ร้านประดิษฐ์หม้อฮ้อม