รายละเอียดสินค้าโอทอป

เกราะคุ้มภัย

เกราะคุ้มภัย

เกราะคุ้มภัย

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพิษณุโลก
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
50.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกราะคุ้มภัยตำบลดอนทอง

90/1 ดอนทอง หมู่ 1 ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

ติดต่อ : นางอนันต์ น้อยจั

โทร : 08-5052-3155

วันที่แก้ไข : 30 พ.ค 2560

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกราะคุ้มภัยตำบลดอนทอง