รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื่อพับ

เสื่อพับ

เสื่อพับ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพิษณุโลก
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
600.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนทอเสื่อพรสวรรค์

92/2 พรสวรรค์ หมู่ 9 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140

ติดต่อ : นางวิไลลักษณ์ พิ

โทร : 08-7195-2810

วันที่แก้ไข : 30 พ.ค 2560

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนทอเสื่อพรสวรรค์