รายละเอียดสินค้าโอทอป

ดอกป๊อปปี๊

ดอกป๊อปปี๊

ดอกป๊อปปี๊

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพิษณุโลก
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์โคกสลุด

88/1 ม.10 ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65110

ติดต่อ : คุณภูมิชาย พงษ์พา

โทร : 081-4740303, 056-673059

อีเมล: pee-chyy@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 30 พ.ค 2560

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์โคกสลุด