รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื่อกกบุฟองน้ำ

เสื่อกกบุฟองน้ำ

เสื่อกกบุฟองน้ำ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพิษณุโลก
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านซุ้มขี้เหล็ก

171/3 หมู่ 3 บ้านซุ้มขี้เหล็ก ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190

ติดต่อ : นายธีระพงษ์ อัตศูนย์

โทร : 081-9501377, 055-992165

วันที่แก้ไข : 30 พ.ค 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มทอเสื่อกกบ้านซุ้มขี้เหล็ก