รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระเป๋าผ้าทอตีนจก

กระเป๋าผ้าทอตีนจก

กระเป๋าผ้าทอตีนจก

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแพร่
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
1200.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ร้านบัวลอยผ้าไทย (Bualoycotton-silk)

24/3-4 ม.1 ถ.ยันตรกิจโกศล ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110

ติดต่อ : คุณบุณยานุช กิตติประภัสร์

โทร : +66814204000,+6654 613174

โทรสาร : +6654 613272

อีเมล: boonyanuchk@yahoo.com, sumanak2000@yahoo.com

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/bualoycotton-silk

วันที่แก้ไข : 2 มิ.ย 2560

สินค้าโอทอป ร้านบัวลอยผ้าไทย (Bualoycotton-silk)