รายละเอียดสินค้าโอทอป

ชาอูหลงก้านอ่อน

ชาอูหลงก้านอ่อน

ชาอูหลงก้านอ่อน

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
200.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มชาเฉินฟง

79 หมู่ 6 บ้านรักไทย ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

ติดต่อ : นายคู่จง แซ่เฉิง

โทร : 089-6581516

วันที่แก้ไข : 8 มิ.ย 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มชาเฉินฟง