รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง

เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง

เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดลำพูน
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
150.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

คุณนิ่มบาติก

38 หมู่ที่ 5 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120

ติดต่อ : นางนิ่มอนงค์ เจริญภักดี

โทร : 086-1809597, 0-5352-1216

วันที่แก้ไข : 8 มิ.ย 2560

สินค้าโอทอป คุณนิ่มบาติก