รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าชิ้น

ผ้าชิ้น

ผ้าชิ้น

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตรัง
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
450.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผ้าบาติกบ้านคลองคุ้ย

17/3 คลองคุ้ย หมู่ 3 ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130

ติดต่อ : นางนลินี หนูกูล

โทร : 08-7273-4339

วันที่แก้ไข : 27 มิ.ย 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มผ้าบาติกบ้านคลองคุ้ย