รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าทอยกดอก

ผ้าทอยกดอก

ผ้าทอยกดอก

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
550.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าบ้านเนินธัมมัง

บ่อล้อ หมู่ 7 ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190

ติดต่อ :

โทร : 0828185704

วันที่แก้ไข : 27 มิ.ย 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าบ้านเนินธัมมัง