รายละเอียดสินค้าโอทอป

สับปะรดกวน

สับปะรดกวน
  • รหัสสินค้า : 210804-A004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

สับปะรดกวน

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดระยอง
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านชากอ้อย

496 หมู่ 6 ตำบลมะขามคู่ กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

ติดต่อ : คุณสุณี ทองไพจิตร

โทร : 038 893191, 08 9748 5163

อีเมล: cdd_rayong@chaiyo.com

วันที่แก้ไข : 17 ก.ค 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านชากอ้อย