รายละเอียดสินค้าโอทอป

ย่าม

ย่าม

ย่าม

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุทัยธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งนา

237 หมู่ที่ 6 ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140

ติดต่อ :

โทร : 089-6797234

วันที่แก้ไข : 18 ก.ค 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งนา