รายละเอียดสินค้าโอทอป

มะม่วงแช่อิ่ม

มะม่วงแช่อิ่ม
  • รหัสสินค้า : 660905-C001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

มะม่วงแช่อิ่ม

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพิจิตร
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปข้าวทุ่งหนองคล้า

เลขที่ 53 บ้านวังอ้อ หมู่ 4 ตำบลวังทับไทร กิ่งอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 66160

ติดต่อ : นายสมัย คำลือชา

โทร : 099-2734981, 0-5661-8054

วันที่แก้ไข : 20 ก.ค 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปข้าวทุ่งหนองคล้า