รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อเชิ้ตฝ้ายพิมพ์ทอง

เสื้อเชิ้ตฝ้ายพิมพ์ทอง

เสื้อเชิ้ตฝ้ายพิมพ์ทอง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสมุทรสาคร
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลตลาดกระทุ่มแบน

285/11 หมู่ 11 ซอยสุคนธวิท 24 ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

ติดต่อ :

โทร : 086-0636281

วันที่แก้ไข : 21 ก.ค 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลตลาดกระทุ่มแบน