รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวกล้องอินทรีย์น้ำฟ้า

ข้าวกล้องอินทรีย์น้ำฟ้า
  • รหัสสินค้า : 730608-SAH-002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวกล้องอินทรีย์น้ำฟ้า

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครปฐม
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ธวัช กิตติปัญโยชัย

21 หมู่ที่ 4 บ้านคลองมะนาว ตำบลไร่ขิง อำเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม หรัสไปรษณีย์ 73110

ติดต่อ :

โทร : 09 2251 6514

อีเมล: 1971kittipongo@gmail.com

Line ID : tk.230502

วันที่แก้ไข : 24 ก.ค 2560

สินค้าโอทอป ธวัช กิตติปัญโยชัย