รายละเอียดสินค้าโอทอป

มีดพร้า

มีดพร้า

มีดพร้า

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดหนองคาย
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มตีเหล็กบ้านกลางน้อย

100 กลางน้อย หมู่ 7 ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110

ติดต่อ : นางทวีศักดิ์ วงค

โทร : 08-6224-4339, 0-4244-3162

วันที่แก้ไข : 10 ส.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มตีเหล็กบ้านกลางน้อย