รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยกวน

กล้วยกวน
  • รหัสสินค้า : 630112-B003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยกวน

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตาก
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านหลักเมืองป่ามะม่วง(กลุ่มนำร่อง)

37 ปากร้อง หมู่ 6 ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

ติดต่อ : นางสุพิน คำเครือ

โทร : 0-5555-8271

วันที่แก้ไข : 15 ส.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านหลักเมืองป่ามะม่วง(กลุ่มนำร่อง)