รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยอบน้ำผึ้ง

กล้วยอบน้ำผึ้ง
  • รหัสสินค้า : 630401-F004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยอบน้ำผึ้ง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตาก
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโฮ้งก้าวหน้าเคหกิจ

73 แม่ระมาด หมู่ 5 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140

ติดต่อ : นางจิรัชญา อินแส

โทร : 0 5558 1479

วันที่แก้ไข : 15 ส.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโฮ้งก้าวหน้าเคหกิจ