รายละเอียดสินค้าโอทอป

ส้มโอ

ส้มโอ
  • รหัสสินค้า : 630702-C002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ส้มโอ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตาก
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มส้มโอช่องแคบ

18 ม.1 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก

ติดต่อ :

โทร : 087-8048889

วันที่แก้ไข : 15 ส.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มส้มโอช่องแคบ