รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยน้ำว้าอบแผ่น

กล้วยน้ำว้าอบแผ่น
  • รหัสสินค้า : 230110-B004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยน้ำว้าอบแผ่น

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตราด
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านตรอกแซง

163 หมู่ 4 บ้านตรอกแซง ตำบลท่าพริก อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000

ติดต่อ :

โทร : 081-4373236, 039 540351

วันที่แก้ไข : 15 ส.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านตรอกแซง