รายละเอียดสินค้าโอทอป

มะขามป้อมอบแห้ง

มะขามป้อมอบแห้ง
  • รหัสสินค้า : 560706-SB001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

มะขามป้อมอบแห้ง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพะเยา
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

มะขามป้อมอบแห้ง (นางสุปรียา เกษมรัชดารักษ์)

231 ถนนพหลโยธิน ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130

ติดต่อ : นางสุปรียา เกษมรัชดารักษ์

โทร : 086-1933137

วันที่แก้ไข : 6 ก.ย. 2560