รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยกรอบ

กล้วยกรอบ
  • รหัสสินค้า : 560706-SA003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยกรอบ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพะเยา
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

รวีวรรณกล้วยกรอบ

318 หมู่ที่ 4 ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130

ติดต่อ :

โทร : 089-9996585

วันที่แก้ไข : 6 ก.ย. 2560

สินค้าโอทอป รวีวรรณกล้วยกรอบ