รายละเอียดสินค้าโอทอป

ปลาซิวแก้ว

ปลาซิวแก้ว
  • รหัสสินค้า : 250205-SA002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ปลาซิวแก้ว

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปราจีนบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

สมัยปลาซิวแก้ว

60 ม.6 ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

ติดต่อ : นางสาวสมัย อินอ่อน

โทร : 08 1743 6883

วันที่แก้ไข : 7 ก.ย. 2560

สินค้าโอทอป สมัยปลาซิวแก้ว