รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าถุงทอมือ

ผ้าถุงทอมือ

ผ้าถุงทอมือ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดลำพูน
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้ายกลายโบราณบ้านปางส้าน

5 ม.5 ต.ดงดำ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110

ติดต่อ :

โทร : 085-7129368

วันที่แก้ไข : 12 ก.ย. 2560