รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อเชิ้ตบาติค

เสื้อเชิ้ตบาติค

เสื้อเชิ้ตบาติค

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดลำพูน
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

อารีเสื้อบาติก

82 ฉางข้าวน้อยใต้ หมู่ 4 3 ลำพูน - ลี้ ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120

ติดต่อ : นางสาวอารี เตอะสกุล

โทร : 089 5563359, 053 521816

วันที่แก้ไข : 12 ก.ย. 2560

สินค้าโอทอป อารีเสื้อบาติก