รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง

เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง

เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดลำพูน
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองเงือก

15 หมู่ที่ 5 บ้านหนองเงือก ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120

ติดต่อ : นางชื่นชม สุขร่อง

โทร : 0-5355-7503, 08-9559-6805

วันที่แก้ไข : 12 ก.ย. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองเงือก