รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าทอลายดอกพิกุล

ผ้าทอลายดอกพิกุล

ผ้าทอลายดอกพิกุล

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดลำปาง
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าบ้านนาเดา

46/1 หมู่ที่ 6 บ้านนาเดา ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 52210

ติดต่อ : คุณปรียาภรณ์ ใหม่

โทร : 085 7205398

วันที่แก้ไข : 13 ก.ย. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าบ้านนาเดา