รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าขาวม้า

ผ้าขาวม้า

ผ้าขาวม้า

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดลำปาง
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอประดิษฐ์บ้านผาช่อ

221 ผาช่อ หมู่ 1 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140

ติดต่อ : นางภัทราภรณ์ โยพ

โทร : 08-7174-3958

วันที่แก้ไข : 19 ก.ย. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอประดิษฐ์บ้านผาช่อ