รายละเอียดสินค้าโอทอป

สร้อยคอ

สร้อยคอ

สร้อยคอ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดลพบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มหินสีร้อยลาย

45 หนองเกตุ หมู่ 4 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190

ติดต่อ : น.ส.ภัทราพร สอาดเ

โทร : 085 3293004, 086 5371449

วันที่แก้ไข : 21 ก.ย. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มหินสีร้อยลาย