รายละเอียดสินค้าโอทอป

สิงห์ทอง

สิงห์ทอง

สิงห์ทอง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

นางเพียร ไชยชนะ (ร้านอนันต์)

60/1 ถวาย หมู่ 2 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

ติดต่อ : นางเพียร ไชยชนะ

โทร : 08-6919-6396

โทรสาร : 0-5343-4077

วันที่แก้ไข : 28 ก.ย. 2560

สินค้าโอทอป นางเพียร ไชยชนะ (ร้านอนันต์)