รายละเอียดสินค้าโอทอป

โคมไฟแคนตัส

โคมไฟแคนตัส

โคมไฟแคนตัส

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บริษัท บี.เอ็ม.เอ.เดคอร์เรท จำกัด

90 ถวาย หมู่ 2 ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

ติดต่อ : นายวสันต์ เดชะกัน

โทร : 08-1882-4882

โทรสาร : 0-5343-3704

อีเมล: GM@ban-tawai.com

วันที่แก้ไข : 2 ต.ค. 2560

สินค้าโอทอป บริษัท บี.เอ็ม.เอ.เดคอร์เรท จำกัด