รายละเอียดสินค้าโอทอป

จักสานไม้ไผ่หุ้มปากกา

จักสานไม้ไผ่หุ้มปากกา

จักสานไม้ไผ่หุ้มปากกา

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสระแก้ว
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิค

42 หมู่ 14 บ้านชัยพัฒนา ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210

ติดต่อ : คุณมุด ซื่อสัตย์

โทร : 037 251468, 08 5239 8821

วันที่แก้ไข : 10 พ.ย 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิค