บริษัท สยามสิปปกร จำกัด (Pusit)

 บริษัท สยามสิปปกร จำกัด (Pusit)

บริษัท สยามสิปปกร จำกัด (Pusit)

ติดต่อ : คุณภูษิต กาญจนศิริปาน

โทร : 094 2415515, 099 1542650, 099 1909905

โทรสาร : 02 7521288

อีเมล : songkran_craft@hotmail.com

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/pusit
www.eggartsthailand.com

ข้อมูลทั่วไป

เปลือกไข่วิจิตรศิลป์ พิกัด GPS (Approx.) : 13.608593, 100.717183

ตราสินค้า : ภูษิตราภรณ์

วัตถุดิบ

เปลือกไข่

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

ผลิตภัณฑ์เปลือกไข่วิจิตรศิลป์

การจัดการ

จัดตั้งเมื่อ 2540

แผนที่

สินค้าโอทอป