ผลิตภัณฑ์จากเรซิ่น

ติดต่อ :

โทร :

ข้อมูลทั่วไป

ผลิตภัณฑ์จากเรซิ่น
Resin Handicraft Group : 21/375 Moo 4, Ramkamhaeng 142 Rd., Saphan Soong Sub-District,
Saphan Soong District, Bangkok 10240. Contact : Duanghathai Uthaisong Tel: +66 81 624-9340,
+66 89 892-2061, +66 2 373-4242, Fax : +662 7280924

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

10 คน

แผนที่