ร้านอาหาร พิษณุโลก

ร้านอาหาร

ร้าน ภ.สำเภา

อาหาร/เครื่องดื่มตามสั่ง

ร้านกาแฟสด

กาแฟ

ร้านกำไล

อาหารป่าปลาแม่น้ำ

ร้านก๋วยเตี๋ยวบ้า

อยู่ข้างสถานีอนามัยตำบลบ้านดง

ร้านค้าอาหารปั้มเ

ก๋วยเตี๋ยว, ข้าวแกง, อาหารตามสั่ง, เครื่องดื่ม, ข้าวต้มโต้รุ่ง กาแฟสด

ร้านชวนมิตร

อาหารตามสั่ง

ร้านซากุระคาราโอเ

อาหาร/เครื่องดื่มตามสั่ง

ร้านติ๊ก

เป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยว

ร้านท่าช้างวัดปลา

อาหารตามสั่ง

ร้านป้าบัว

เป็นร้านอาหารตามสั่ง มีทั้งอาหารจานเดียวและก๋วยเตี๋ยว

ร้านป้าเอิน

เป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวและก๋วยจั๊บ