ร้านอาหาร พิษณุโลก

ร้านอาหาร

ลุงโหน่ง

อาหารพื้นบ้าน

วังบัวทอง

อาหารตามสั่ง เครื่องดื่ม

สกุลเงิน

อาหารตามสั่ง เครื่องดื่ม

สวนทรัพย์รีสอร์ท

อาหาร/เครื่องดื่มตามสั่ง

สวนบัวทะเลแก้ว

เป็นร้านอาหารปลาแม่น้ำสด ๆ ที่ขึ้นชื่อคือ แกงส้มไหลบัว, เจ้าของต้นตำรับ หมูทางด่วน

หว่อง สาขา 2

อาหารตามสั่ง เครื่องดื่ม

หว่องริมน่าน

ปลาช่อนน้ำตก ปลาแม่น้ำ

อาหุย

อาหารตามสั่ง

อีซ้ายรสเด็ด

เจ้นงค์

อาหารตามสั่ง

เสน่ห์ชาววัง

อาหารตามสั่ง เครื่องดื่ม