ร้านพิมาน

จำหน่ายต้มโคล้งปลาย่าง, ปลาทับทิมนึ่งบ๊วย, ยำสามกรอบ